Bilety - online. Kino, teatr, koncert. Sport - koszykówka, piłka nożna, żużel.


login

haslo

Zaloguj się
przypomnij hasło
zarejestruj się
Strona
główna
O nas
Regulamin
Współpraca
Pomoc
Kontakt
FAQ
PP
KATEGORIE
SPORT
PIŁKA NOŻNA
ŻUŻEL
SIATKÓWKA
KOSZYKÓWKA
SPORTY WALKI
KULTURA
TEATR
OPERA
KINO
KONCERT
TURYSTYKA
WYCIECZKI
Polityka prywatności
1. Informacje o danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony jest BILET.PAX.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zarejestrowana przy ul. Świetlicowej 27 w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem KRS 0000504063, numerem NIP 6222785306 oraz numerem REGON: 302694026. Bilet.pax.pl zajmuje się dystrybucją biletów na wydarzenia sportowe oraz kulturalno-rozrywkowe.
2. Rodzaj zbieranych danych, sposób oraz okres ich przetwarzania
2.1 Dane dotyczące realizacji zamówień
Dane które zbieramy to imię i nazwisko, adres mailowy oraz pesel w przypadku imprez masowych. Są to dane niezbędne do zrealizowania rezerwacji biletów. W niektórych przypadkach, zależnych od specyfiki organizowanego wydarzenia, na które bilety sprzedajemy, możemy przekazać imię i nazwisko połączone z numerem zamówienia organizatorowi wydarzenia w formie „listy klientów” celem realizacji konieczności weryfikacji osób wchodzących na wydarzenie.
3. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych
Podstawowym zabezpieczeniem podczas przesyłania danych osobowych jest protokół SSL szyfrujący połączenie urządzenia końcowego gości z naszym serwerem. Poza zakresem i przypadkami opisanymi w pkt. 2.1. dostęp do gromadzonych danych jest ograniczony tylko i wyłącznie do osób będących pracownikami Administratora lub osób odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowaniem systemu sprzedaży biletów. Dostęp do baz danych zabezpieczony jest dodatkowo specjalnymi panelami oraz hasłami, ograniczającymi dostęp dla osób niepowołanych.
4. Polityka dotycząca plików cookies
Pliki cookies to małe pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na urządzeniu końcowym w pamięci użytkowanej przeglądarki. Pliki cookies można samodzielnie kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki. Istnieje możliwość ustawienia ich akceptacji, blokady lub usunięcia dotychczas zapisanych plików cookies. Zablokowanie plików cookies może spowodować niepoprawne wyświetlanie się strony, co może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie zakupu biletów. Pliki cookies wykorzystujemy do prezentacji treści na stronie oraz do celów statystycznych.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe:
5.1 na podstawie udzielonej zgody – w takim przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu na jaki zgoda została udzielona. Na stronie bilet.pax.pl można udzielić zgody na przetwarzanie danych w związku z:
5.1a założeniem konta na stronie bilet.pax.pl – dane są przetwarzane w celu założenia i utrzymania konta na stronie bilet.pax.pl.pl;
Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt a) RODO ( tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
5.2 w celu realizacji złożonego zamówienia dotyczącego biletów możliwych do nabycia na bilet.pax.pl, dane odbiorców biletów prezentowych są wyłącznie na biletach i widoczne są przez miesiąc po odbytym wydarzeniu. Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO ( tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
W związku z wprowadzanymi obostrzeniami związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym zarówno nabycie biletu, jak i samo wzięcie udziału w imprezie może się wiązać z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań. W niektórych przypadkach bilety mogą być dostępne wyłącznie dla osób, które oświadczą, że są zaszczepione przeciw COVID-19 i okażą przed wejściem na wydarzenie certyfikat szczepień przeciw COVID-19 lub inny dokument wymagany przepisami prawa. Informacja o zaszczepieniu może być także nadrukowana na bilecie, w zależności od decyzji organizatora wydarzenia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie danego wydarzenia, przy czym w związku ze zmianami obowiązujących przepisów, obostrzenia i wymagania mogą ulec zmianie pomiędzy dniem zakupu biletu a dniem imprezy. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym zakresie jest każdorazowo organizator danego wydarzenia.
5.3 niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji, w celu odpowiedzi na kontakt podjęty przez klienta, w celu rozwiązywania problemów technicznych, w celu dbania o jakość świadczonych usług oraz w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu marketingu bezpośredniego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
5.4 Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktowaniem się z bilet.pax.pl wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, telefon) są przetwarzane w związku ze sprawą, której dotyczy kontakt lub prowadzona korespondencja, w tym w celu utrzymywania relacji biznesowych z klientami bilet.pax.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
6. Przechowywanie danych osobowych
Administrator nie będzie przechowywał danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:
6.1 na podstawie udzielonej zgody – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub ustania celu, dla którego zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.2 na podstawie zawartej umowy – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
6.3 dane umieszczone na biletach będą automatycznie usuwane z indywidualnego konta klienta z ostatnim dniem miesiąca po odbytym wydarzeniu.
6.4 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora – do czasu jego wypełnienia lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.
7. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych i modyfikacji danych
Na zasadach określonych w RODO przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy przekazać taką informacją na adres e-mail bok@pax.pl
Możecie Państwo zwrócić się do bilet.pax.pl z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe samodzielnie logując się na swoim indywidualnym koncie.
8. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników, zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, marketingowe, IT, prawne, podmioty wspierające Administratora w świadczeniu usług oraz świadczące usługi powiązane z obsługa imprez. W przypadku danych osób, które nabyły bilety na imprezy odbiorcami danych mogą być także organizatorzy tych imprez. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami.Logo tpay.com


INFORMATOR copyright @ Bilet.Pax.pl 2012
O nas
Kontakt
Regulamin
Jak kupić bilet ?
Dla organizatorów
Polityka prywatności